top of page
  • Writer's pictureRat Rungrat

PT Volunteer Camp, do it for real and never leave each other.

PTG สานต่อโครงการ “พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนชาว ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ให้ “อยู่ดีมีสุข”

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ร่วมกับคลังน้ำมันพีทีหนองแค นำพนักงานกว่า 50 คนเดินหน้าจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยเยาวชน และชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีกว่า 500 คน ให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม และให้ “อยู่ดีมีสุข” ถือเป็นการตอกย้ำให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้มีศักยภาพพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแค

ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าวถึงการจัดกิจกรรม CSR ครั้งนี้ว่า PTG ดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคนไทยมานานกว่า 34 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้จัดในพื้นที่ชุมชนรอบคลังน้ำมันพีทีหนองแค ซึ่งเราอยู่ร่วมกับชุมชนตำบลหนองไข่น้ำมานาน จึงมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อ สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ภายใต้ โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”สำหรับกิจกรรมหลักคือ โครงการ “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาทางด้านสายตา โดยการให้บริการวัดสายตาประกอบแว่น อีกทั้งยังมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องดวงตากับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาทางด้านสายตาไปแล้วกว่า 3,600 คน และที่ตำบลหนองไข่น้ำเพิ่มอีกจำนวน 300 คน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำจำนวน 2 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท และมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานเรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ได้ในอนาคตกับทั้ง 2 สถานศึกษา ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนโภชนาการน้องๆ โดยการมอบแปลงผักสวนครัวเพื่อน้อง พร้อมร่วมกันปลูกผักสวนครัว ไม้กินได้ และโรงเห็ดเพื่อน้อง โดยสนับสนุนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวนกว่า 200 ก้อน ให้กับโรงเรียนอนุบาลหนองแค เพื่อให้ น้อง ๆได้นำมาประกอบอาหารกลางวันในอนาคต

ส่วนกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม มอบต้นไม้กินได้ จำนวน กว่า 300 ต้น เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้ กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป พร้อมกันนี้มีการลงพื้นที่ปลูกป่าสร้างปอด ณ พื้นที่สาธารณะตำบลหนองไข่น้ำ รวมจำนวนกว่า 200 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด กว่า 3,000 ตัว ณ ลำห้วยน้อย เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปประกอบอาหารเพื่อรับประทาน และสร้างรายได้ต่อไป


ที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ PT ยังนำอาสาสมัครกลุ่ม Gen Z จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมกิจกรรม PT พี่อาสา สอนน้องเรียน พาน้องเล่น PT Gen Z English Fun เสริมสร้างความรู้สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั้งการสอนภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ ในแบบสนุกสนาน และสร้างสีสันกับเพลงเพราะกับกิจกรรม PT Gen Z Music Concert ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งงาน อีกทั้ง PT คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านในตำบลหนองไข่น้ำ นำโดยวิทยากรด้านกฎหมายจราจร พร้อมแจกหมวกกันน็อคให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ได้ขับขี่อย่างถูกกฎจราจรและปลอดภัยอีกด้วย PT ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนแบบทุกมิติ ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ราย และเติมเต็มความสุข ด้วยกิจกรรมสันทนาการให้กับชาวบ้านและน้อง ๆ เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม รวมถึงมอบของอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้ทุกคนได้อิ่มท้องตลอดงาน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข"#PTค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน #PTG

#พีทีจีเอ็นเนอยีจำกัดมหาชน

#gpsเส้นทางโฟกัส

#www.gpssentangfocus.com


13 views0 comments

Commentaires


bottom of page