top of page
  • Writer's pictureRat Rungrat

Nissan enhances knowledge of electric vehicle technology


นิสสัน เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ให้แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและคณาจารย์ (New Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)


เมื่อเร็วๆ นี้ นิสสัน ประเทศไทย ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยาย และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมทั้งทางระบบออนไลน์และออนไซต์กว่า 500 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยกิจกรรมการให้ความรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและคณาจารย์ (New Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ และนักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

นอกจากนี้ นิสสัน ยังเปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เพื่อศึกษาดูงาน โดยเริ่มจากศึกษากระบวนการการประกอบแบต เตอรี่สำหรับเครื่องยนต์แบบอี-พาวเวอร์ ที่โรงงาน นิสสัน พาวเวอร์เทรน ประเทศไทย (NPT) นำเสนอแนวคิดด้าน Nissan Energy Share ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Nissan Electrification Experience Center - NEEC) ในพื้นที่โรงงานนิสสัน จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการสาธิตการแปลงพลัง งานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับที่อยู่อาศัย (Vehicle-to-Home หรือ V2H) ที่เจ้าของรถยนต์ นิสสัน ลีฟ รถยนต์ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้า 100% สามารถใช้เทคโนโลยีการชาร์จไฟแบบสองทิศทาง (Bidirectional charging) แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ ของนิสสัน พร้อมกันนี้ นิสสัน ยังได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและเร้าใจ ทดลองขับทั้ง นิสสัน ลีฟ รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่ปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ และนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ในปีนี้ นิสสัน ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ผลตอบแทนทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม โดยมองการพัฒนาของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ โดยการให้ความรู้ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ รวมถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้าผ่านประสบ การณ์จริงให้แก่ บุคลากรสำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและโลกที่สะอาดขึ้น

#นิสสันมอเตอร์ประเทศไทย

#นิสสันพาวเวอร์เทรนประเทศไทย

#วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

#gpsเส้นทางโฟกัส

#www.gpssentangfocus.com

6 views0 comments

Comments


bottom of page