top of page
  • Writer's pictureรุ่งรัตน์

Kalasin in Love

พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ " กาฬสินธุ์อินเลิฟ “ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์”คาราวานอีสานอิน เลิฟปี 5 (ISAN IN LOVE) เดินทาง กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20 จังหวัดภาคอีสาน

พระธาตุยาคู เป็นองค์พระธาตุที่เก่าแก่ซึ่งเป็นศาสนสถานและโบราณสถานสำคัญในอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานว่าพื้นที่นี้ในอดีตมีชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นแหล่งค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน บริเวณพระธาตุยาคูชาวบ้านขุดค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น ใบเสมา ภาชนะเครื่องใช้ดินเผา กำไล แหวน กระดูกสัตว์ ลูกปัดแก้ว และเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ และพระพิมพ์ดินเผาวางเรียงซ้อนทับกันจำนวนหลายร้อยองค์

พระธาตุยาคู เป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดที่พบในเมืองฟ้าแดด สันนิษฐานว่าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ถูกทำลายหลังจากเมืองต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามต่อเชียงโสมตั้งแต่อดีต คำว่า"ญาคู"ในภาษาอีสานหมายถึงพระสงฆ์ผู้ที่ได้รับความเคารพหรือบวชมานาน เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระผู้ใหญ่ จึงเรียกกันว่าพระธาตุยาคู

พระธาตุองค์นี้ดั้งเดิมสร้างขึ้นสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ก่อนจะเสื่อมโทรมลง กระทั่งได้รับการบูรณะต่อเติมใหม่สมัยอยุธยา และรัตนโก สินทร์ ส่วนยุคปัจจุบันกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะให้บางส่วนมีสภาพสมบูรณ์ดังที่เห็นในปัจจุบัน แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2522 พร้อมดูแลอย่างดีเรื่อยมา โดยทุกปีจะมีเทศกาลบูชาพระธาตุ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม เพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็น


สอบถามรายละเอียดข้อมูลที่เพจ.ททท.สำนักงานขอนแก่น หรือที่สายด่วน 1672


*ติดตามข่าวได้ที่: www.gpssentangfocus.com #พระธาตุยาคูกาฬสินธุ์ #คาราวานISANinlove20จังหวัดภาคอีสาน #คาราวานอีสานอินเลิฟปี5

#หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดขอนแก่น #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #WorldTrip

#www.gpssentangfocus.com

6 views0 comments

Comments


bottom of page