top of page
  • Writer's pictureRat Rungrat

Kai Tia Temple

กราบขอพร "หลวงปู่เดินหน" วัดไก่เตี้ย จ.ปทุมธานี


วัดไก่เตี้ย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านลุ่ม ตำบลกระแชง อำเภอสาม โคก จังหวัดปทุมธานี แม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าวัดแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มการขุดคลองลัดเตร็ดใหญ่ลัด แม่ น้ำเจ้าพระยา (สายเดิม) มีเนื้อที่ตั้งวัด 14 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา วัดไก่เตี้ยสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่มีคำบอกเล่าว่าระหว่างที่มีการขุดคลองลัดเตร็ดใหญ่ในสมัยอยุธยานั้น มีวัดไก่เตี้ยอยู่ก่อนแล้ว ข้อมูลจากกรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2100 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2115

เดิมวัดไก่เตี้ยมีชื่อว่า วัดดอนไก่เตี้ย เล่ากันว่า มีพระอรหันต์ไม่ทราบชื่อได้ออกธุดงค์มาถึงบริเวณที่ตั้งวัดนี้ เป็นป่าร่มรื่นและไม่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ซึ่งมีชาวบ้านสัญจรไปมา ขณะที่ท่านพักแรมอยู่นั้นมีไก่เตี้ยสองตัวสีสันสวยงามมาก ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นอัศจรรย์ ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นได้ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ยกขึ้นเป็นวัดหลวงและได้พระราช ทานนามว่า "วัดดอนไก่เตี้ย" โดยถือเอาไก่สีสันสวย งามที่ปรากฏนั้นเป็นนิมิตหมาย แต่คำว่า "ดอน" หายไปเมื่อใดไม่ปรากฏ

เข้าใจกันว่าวัดไก่เตี้ยเป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยา โดยสันนิษฐานจากการที่อุโบสถหลังเก่ามีประตูเข้าอุโบสถ 3 ทาง เฉพาะประตูกลางนั้นได้สร้างไว้อย่างวิจิตรพิสดาร เขียนเป็นรูปนารายณ์ลงรักปิดทอง เข้าใจว่าได้สร้างไว้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จผ่านเท่านั้น ส่วนประตูข้างทั้งสองบานนั้นสร้างไว้ให้ประชาชนใช้ แต่เดิมนั้นทางหลังอุโบสถยังมีอาคารพระฉายอีกหนึ่งหลัง ทางขึ้นพระฉายมีบันได 10 กว่าขั้น สร้างด้วยคอนกรีตขึ้นไปถึงข้างบน มียักษ์หิน 2 ตน สูงประมาณ 6 ศอก ยืนเฝ้าบันไดทั้งสองข้าง ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ด้านข้างเป็นรูปสาวกข้างละ 10 กว่าองค์ ด้านบนของหลังคาสร้างไว้คล้ายยอดปราสาทมีซุ้มเล็ก ๆ หลายซุ้มแต่ละซุ้มเป็นรูปยักษ์รูปเทวดารูปพระนารายณ์ทุกซุ้ม ด้านหลังของอุโบสถมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาวประมาณ 10 วา หันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก มีรูปสาวกปั้นด้วยปูนนั่งพนมมือตั้งแต่พระเศียรถึงปลายพระบาทประมาณ 25 องค์ และบัดนี้ได้พังสลายไปแล้ว


ในสมัยที่พระครูอรรถสุนทรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลสามโคก ท่านได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ วิหารหลวงพ่อโสธร หอสวดมนต์ และกำแพงแก้วล้อมอุโบสถ และกุฏิ ต่อมาในสมัยพระครูสมุห์วิเชียร ท่านได้สร้างเจดีย์ขึ้นที่หน้าวัด สร้างกุฏิสงฆ์สองชั้น ศาลาท่าน้ำ และศาลาการ เปรียญ

พระประธานในอุโบสถและพระพุทธรูปอีก 1 องค์ มีหน้าตักกว้างประมาณ 4 ศอก ทำด้วยหินสีขาวทั้งสององค์ ปัจจุบันได้ลงรักปิดทอง เข้าใจว่าเป็นพระ พุทธรูปสมัยอู่ทองตอนต้น พระพุทธรูปปางห้างสมุทร 1 องค์ สร้างด้วยไม้โพธิ์ สูงประมาณ 3 ศอก ประจำอยู่ช่องหน้าบันโบสถ์ หลวงพ่อพุทธโสธร รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระอุ้มบาตร สูงประมาณ 3 ศอก ประดิษฐานอยู่ที่หอสวดมนต์ เป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา วัดยังมีใบเสมาศิลาทรายแดงสมัยอยุธยาและบุษบกธรรมาสให้ใด้เห็น

ประชาชนทั้งหลายรู้จัก วัดไก่เตี้ย เพราะมีรูปหล่อ "หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร" เป็นรูปหล่อของหลวงปู่เดินหนมีประดิษฐานที่เดียวในจังหวัดปทุมธานี ส่วนหลวงปู่เดินหนไม่มีใครเคยพบเห็นตัวท่านมีเพียงแต่เรื่องราวเล่าขานว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์หรือพระวิปัสสนากรรมฐานมากด้วยวิชาอาคมเมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเขตเมืองกาญจนบุรีหรือจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับที่วัดไก่เตี้ยนั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยคือท่านพระครูโสภณกิจจานุยุด ท่านพบกันกับหลวงปู่เดินหนได้อย่างไร? กล่าวกันว่า น่าจะพบกันทางสมาธิหรือจิตสัมผัสเหมือนกับว่า หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร ได้อยู่ในร่างของท่าน แต่ความเป็นจริงหลวงปู่เดินหนท่านเป็นพระอริยสงฆ์เจ้าหรือพระอรหันต์ อยู่ในร่างกายของท่านพระครูโสภณกิจจานุยุด ด้วยเหตุผลนี้ทางวัดไก่เตี้ยจึงได้จัดสร้างรูปหล่อ "หลวงปู่เดินหน" ประดิษฐานบนกุฏิท่านเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ณ วันนี้ท่านพระครูโสภณกิจจานุยุด ท่านมรณภาพไปแล้ว....#หลวงปู่เดินหน

#วัดไก่เตี้ยปทุมธานี

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพ

#gpsเส้นทางโฟกัส

#www.gpssentangfocus.com

4 views0 comments

Comments


bottom of page